Երեխաների ցանկալի և իրական թիվը Հայաստանի տնային տնտեսություններում` ՀՌԿԿ-ի Կովկասյան բարոմետրի 2015թ. տվյալներով:

The ideal number of children per household in Armenia. Infographics based on Caucasus Barometer 2015.Comments