Ի՞նչն է պայմանավորում Հայաստանում հանրային մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը

English belowՈ՞ր գործոններն են պայմանավորում հայաստանցիների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը: Սույն պատկերագիրը ներկայացնում է այդ գործոններից մի քանիսը: Պատկերագրի հեղինակը ՀՌԿԿ-Հայաստանի կամավոր Սոնիա Սիրոպյանն է: Պատկերագրի համար աղբյուր է ծառայել ՀՌԿԿ-Հայաստանի «ՀաՄաՏեղ» հետազոտական ծրագրի դրամաշնորհառու Մարգարիտա Գաբոյանի ուսումնասիրությունը՝ հիմնված ՀՌԿԿ-Հայաստանի 2015թ. «ՀաՄաՏեղ» համապետական հարցման տվյալների վրաThe author of the infographics is Sonia Siropyan, CRRC-Armenia volunteer. A source for the infographics is a research by Margarita Gaboyan, CRRC-Armenia CELoG fellowship receiver. The study was based on the CELoG nation-wide survey results. 

Comments